Obracíme se na zájemce, kteří by měli možnosti a chuť sponzorovat náš tenisový oddíl, s žádostí o příspěvek.

 

 Našim sponzorům můžeme nabídnout:

 

  • odkaz na Vaši firmu na našich webových stránkách

  • pronájem reklamních ploch na oplocení tenisových kurtů a vnějším oplocení areálu

  • možnost zajistit pro Vaši firmu či společnost uspořádání firemního tenisového turnaje

Další nápady a požadavky z Vaší strany jsou vítány a byly by  předmětem jednání

S dotazy se obracejte na tel.č. +420 775 942 277 nebo tenis@tenis-rokycany.cz