Ceník a členství

Ceník pro členy klubu

Klubový příspěvek děti do 9 let

1100 Kč

Klubový příspěvek - děti od 10 do 18 let

1800 Kč

Klubový příspěvek - dospělí od 19 do 69 let

3300 Kč

Klubový příspěvek - dospělí 70 let a více

2200 Kč

Pronájem skříňky na sezonu

300 Kč

Neodpracovaná brigáda

1500 Kč

Pro určení výše poplatku je rozhodující věk, kterého člen dosáhne v daném kalendářním roce

Forma úhrady

Členské příspěvky je možné platit hotově u správce areálu nebo bezhotovostně bankovním převodem.

Číslo účtu: 225161745/0600

Variabilní symbol: rodné číslo

Do kolonky "poznámka pro příjemce" uveďte své jméno.

Členské příspěvky se platí od 1.4. nejpozději do 30.4.

Herní řád pro členy klubu ke stažení ZDE.

Ceník pro návštěvníky

1 hodina / kurt

dvouhra 160 Kč

čtyřhra 240 Kč

1 hodina / kurt – pracovní den dopoledne

dvouhra 120 Kč

čtyřhra 200 Kč

Hra musí být ukončena do 14:00 hodin

Pronájem skříňky na sezonu

400 Kč

Pronájem na skupinové akce

Minimální počet objednaných kurtů jsou 3.

Cena za jeden kurt/hodina je 150,- Kč.

Maximální doba využití je 5 hodin.

Pro objednání volejte správce kurtů - Tel: 604 559 199