top of page

SPORTOVNÍ ZÁŽITKOVÉ DOPOLEDNE V TENISOVÉM AREÁLU 

Co u nás zažijete?

  • různé pohybové aktivity a hry - soutěže, ve kterých děti procvičují motoriku a koordinaci

  • seznámení se s tenisem - děti si vyzkoušejí základní tenisové údery, hru přes malou i velkou síť

  • všem dětem půjčíme rakety, aby si mohly jednotlivé tenisové údery vyzkoušet

  • opékání buřtů - v případě zájmu si mohou děti přinést uzeniny a na našem ohništi opéct

  • v blízkosti areálu se nachází skvělé dětské hřiště (Klicperova, Práchovna)

Termín a dobu, kterou u nás strávíte, si domluvíme individuálně s každou třídou, podle Vašich potřeb.

Podle našich zkušeností u nás každá třída stráví průměrně 2,5 - 3 hodiny.

Každé jednotlivé dopoledne je vždy vyhrazeno jen jedné třídě (max. 25 dětí), abychom byli schopni se dětem dostatečně věnovat.

Navštívit nás můžete mezi 8-13h.

 

Dětem se budou věnovat zkušení trenéři. Cena za třídu je 1.000,- Kč. Faktura bude škole vystavena po Vaší návštěvě.

Kontaktovat nás můžete mailem: tenis@tenis-rokycany.cz nebo na tel: 775 942 277


 

 

sideways-kids-playing-doubles-tennis.jpeg
bottom of page