V roce 2018 byl založen Tenisový klub Rokycany, z.s. 

 

 • Činnost klubu v roce 2018 začínala nulou. Respektive mínusem.

 • Bylo nutné založit spolek, abychom se mohli zúčastnit výběrového řízení na pronájem tenisového areálu. Výbor TK (J. Pauch, P. Belza, V. Jedlička) se ze svých osobních peněz složil na odměnu advokáta.

 • Bylo potřeba zajistit nástupnictví tenisového klubu na Českém tenisovém svazu.

 • Přechodné období, kdy ještě nebyly vybírány členské poplatky a již bylo nutné hradit některé platby související s fungováním klubu, řešili zakládající členové z vlastních zdrojů.

 • Tenisový oddíl ještě pod Sokolem měl rezervní fond, kam si zhruba 15 let šetřil a ukládal finanční přebytky z členských příspěvků pro případnou rekonstrukci několika nejstarších kurtů. Jednalo se zhruba o 870 tis. Kč. Díky „hospodaření“, bývalého starosty Sokola, tenis o všechny tyto naspořené peníze přišel.

 • Tenisový areál v hodnotě cca 12 mil. Kč převzalo město za cca 6 mil. Finanční vypořádání mezi Sokolem a městem se dále pak samotného tenisu netýkalo.

 • Tenisové kurty jsou nyní majetkem města a náš klub je má v pronájmu.

 • Nájemní smlouva o provozování areálu je uzavřena na dobu 30 let.

 • Jsme sportovní spolek, ne firma. S tím souvisí celé fungování a finanční možnosti.

 • Správce areálu není placen městem (ostatní správci sportovišť v majetku města jsou placeni městem), ale platíme si jej z vlastních prostředků. 

 • Snažíme se shánět sponzory a žádat o dotace.

 • Veškerý příjem pramení z klubových příspěvků, z plateb rekreantů a z minima za pronájem kurtů trenérovi

 • Nikdo z vedení klubu nepobírá za svoji práci žádnou odměnu, je to činnost dobrovolná.

 • Veškeré drobné opravy provádíme sami.

 • Pokud chceme, aby se na kurtech něco vylepšilo, renovovalo, postavilo, musíme žádat majitele (město). Veškeré žádosti musí schválit nejdříve rada města a následně zastupitelstvo.

V tomto roce se podařilo postavit vedle tréninkové zdi technickou místnost, kde se nachází srdce nově zrekonstruovaného kropícího systému spolu s malou dílničkou.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Foto - brigády, stavba technické místnosti, malování tréninkové zdi