Vyhledat

Tenisová hala

Odeslali jsme Městu Rokycany žádost o spolufinancování výstavby tenisové haly se dvěma kurty.


K výstavbě bychom chtěli využít dotačního programu MŠMT 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024, který poskytuje spolkům podporu ve výši 70% a zbývajících 30% zajišťuje spolek z vlastních prostředků, nebo z veřejných zdrojů. Vzhledem k tomu, že TK má finanční prostředky pouze na pokrytí provozu tenisového areálu, obrátili jsme se s žádostí o dofinancování 30% na Město Rokycany.


Věříme, že Město Rokycany naší žádosti vyhoví, protože jsme přesvědčeni, že Rokycany tenisovou halu potřebují. Děti v zimním období trénují v nevyhovujících tělocvičnách, nebo netrénují vůbec. Dospělí jsou nuceni jezdit do okolních měst, kde haly mají, ale kapacita je nedostatečná. Její výstavbu vidíme jako nutnost k rozvoji tenisové základny a nepochybně k rozvoji města.

Využití stávajících kurtů je k výstavbě haly ideální varianta.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Turnaj mladšího žactva

12.6 - 13.6. (od 9h) se na našich kurtech uskuteční celostátní turnaj mladších žáků a žákyň.

TENISOVÁ ŠKOLIČKA 2021

Každý pátek vždy od 17:30 hod do 18:30 hod a neděli od 10:00 hod do 11:00 hod. Od 11.6.2021 do 27.6.2021 - 6 lekcí v areálu tenisového klubu Rokycany v Alejích. Školička je určena pro děti narozené v

Vyjádření města k naší žádosti o tenisovou halu.

Po čtyřech měsících jsme dostali vyjádření, které si můžete stáhnout v pdf souboru. Opět nikoho z nás nepotěšilo. Když se podíváme na webové stránky města (usnesení z jednotlivých zasedání zastupitels