C E N Í K

Pro členy tenisového klubu

vstupní poplatek do tenisového klubu                              2000 Kč

klubový příspěvek - děti do 9 let                                       1100 Kč

klubový příspěvek - děti od 10 do 18 let                           1600 Kč

klubový příspěvek - dospělí od 19 do 69 let                     3000 Kč

klubový příspěvek - dospělí 70 let a více                          2000 Kč

klubový příspěvek udržovací *                                           500 Kč

pronájem skříňky pro člena klubu na sezonu                     300 Kč

pronájem skříňky pro nečlena klubu na sezonu                 400 Kč

neodpracovaná brigádnická hodina                                  150 Kč


* v případě nezaplacení klubového příspěvku dojde ke ztrátě členství v klubu, při jeho opětovném obnovení bude nutné opět zaplatit vstupní poplatek
Pozn.: Pro určení výše poplatku je rozhodující věk, kterého člen dosáhne v daném kalendářním roce.

NOVĚ je možné platit členské příspěvky bezhotovostně - bankovním převodem.

Číslo účtu:  225161745/0600

Variabilní symbol:  rodné číslo 

Částka:  viz. ceník níže 

Pokud je to možné, do kolonky "poznámka pro příjemce" napište jméno

Členské příspěvky se platí od 1.4. a musí být zaplaceny nejpozději do 30.4.

Pro návštěvníky (nečleny) tenisového klubu

1 hodina / kurt                                                  dvouhra  140 Kč   

                                                                         čtyřhra    200 Kč

 

1 hodina / kurt – pracovní den dopoledne      dvouhra  100 Kč

                                                                         čtyřhra    160 Kč    

                            (platí pouze v pracovních dnech. Hra musí být ukončena do 14:00 hodin)