top of page

 

 

Začátkem roku jsme na Krajský úřad Plzeňského kraje podali žádost o dotaci na přestavbu kurtu č. 3 z antuky na umělý povrch. Kurt s umělým povrchem je možné užívat i po vydatném dešti, což by bylo výhodné především pro tréninky dětí.

Podaná žádost o dotaci sice splnila všechna kritéria k jejímu přidělení, ale vzhledem k velkému množství žadatelů a nízké alokaci celkových prostředků nám nebyla schválena.

 

Tuto sezónu jsme díky pandemii COVID-19 zahájili o něco déle a díky kauze "betonárka" pouze se šesti kurty. Důvodem k uzavření zmíněných tří kurtů bylo, že katastrální úřad (po podnětu stavebního úřadu) nenašel v archivu podklady, na základě kterých tyto kurty (před desítkami let) zapsal do své evidence. Následovalo absolvování nového stavebního řízení. Vzhledem k tomu, že bylo možné využívat jen 6 dvorců, bylo nutné dočasně nastavit objednávkový systém hry, což bylo náročné jak pro hráče, tak pro správce kurtů. Vše se podařilo zvládnout  a zmíněné tři dvorce jsme znovu otevřeli na konci května.

V létě vyústily osobní spory mezi některými členy výboru. Následkem toho pak bylo podání několika rezignací. Vzhledem ke koronavirové situaci nebylo možné okamžité svolání valné hromady, tzn., že výkonný výbor stále pracuje v provizorním (neúplném) složení. Valná hromada s volbou nových členů se uskuteční na jaře 2021. Termín, program a místo bude včas oznámeno.

Tímto se také obracíme na členskou základnu.... pokud se z Vás členů nenajde nikdo, kdo by se připojil k vedení klubu (nebude tudíž výkonný výbor doplněn a schopen fungovat), budeme nuceni s městem ukončit smlouvu o nájmu a správa areálu přejde pod město.

Děti

Letos se o prázdninách uskutečnily tři týdenní tenisové kempy. Každého kempu se zúčastnilo přes 20 dětí. Foto najdete zde https://www.tenis-rokycany.cz/2020

Dále se uskutečnila tenisová školička pro nejmenší děti (5 - 6 let). Osmi lekcí se zúčastnilo 14 dětí. Většina z těchto dětí následně pokračuje v individuálních trénincích.

V závodním hraní náš klub na turnajích reprezentovali:

mladší žáci: Nela Krajíčková, Jan Sedláček

starší žáci: Martin Košek, Jan Petrovický, Patrik Zdvořák, Jaroslav Dostál, Gabriela Mašková, Anna Fialová

Hospodaření

Město nám letos poskytlo dotaci ve výši 115. tis. Kč. Ta byla využita na platby za sekání trávy, vodné, elektřinu, svoz odpadu, hygienické potřeby, nákup vybavení pro děti, nákup věcí pro údržbu kurtů, atd.. Část dotace byla využita na úhradu nájmu areálu. 

Letos jsme, bohužel, neobdrželi důležitý příspěvek za velkou reklamní plochu u kurtu č.4. 

Naopak se podařilo domluvit několik jiných nižších sponzorských příspěvků, za které jsme velmi rádi a všem, kteří nás podporují mnohokrát děkujeme.

Právě díky dotaci, sponzorským příspěvkům a několika úsporným opatřením se nám podařilo dostat se z loňských "červených čísel" do plusu. 

V prosinci jsme opět na město podali žádost o výstavbu tenisové haly. Projednání a rozhodnutí se uskuteční v prvních měsících roku 2021.

bottom of page