O nás

Tenisový oddíl v Rokycanech navazuje na více jak stoletou tradici původního klubu (viz historie) a i nadále se snaží rozvíjet svojí sportovní činnost a budovat kvalitní zázemí pro všechny hráče.

Tenisový areál se nachází v klidné, příjemné a zalesněné části jihovýchodního okraje města. Nachází se v něm 9 antukových kurtů a 2 tréninkové zdi. Zázemí tvoří klubovna, šatny se sprchami a WC. K venkovnímu posezení vybízí nově postavená pergola, vedle které je i malé dětské pískoviště. I tento rok je na kurtech zajištěn provoz malého občerstvení.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Historie oddílu

Tenis v Rokycanech byl založen v roce 1904. Tehdy přišel z Horšovského Týna do Rokycan lékárník Josef Chrž, který vybudoval na zahradě sokolovny první tenisový kurt. Úprava dvorce a opatření příslušného inventáře si vyžádalo částku 200 K, která byla získána vesměs z příspěvků členů. Tenis se v Rokycanech velmi dobře ujal a počet členů rychle vzrůstal.

V roce 1911 byli zájemci o tenis nuceni pomýšlet na zřízení vlastního tenisového hřiště, protože se Sokol rozhodl využít zahradu pro své tělocvičné účely. Byl založen tenisový odbor u tehdejšího Klubu velocipedistů a bruslařů. Jediný tenisový kurt se nalézal v Balejově zahradě v místech dnešní komerční banky (dříve spořitelny).

Zájem o tenis po 1. světové válce začal vzrůstat do takové míry, že dosavadní hřiště zdaleka nestačilo. V roce 1924 si tenisový odbor po delším jednání pronajal od obce Rokycany pozemek vedle zahrady pana Straky (dnešní lukostřelecká louka). Ještě v tomto roce byly velkým nákladem zřízeny tři pěkné kurty. Počet členů klubu neustále narůstal a tak byl v roce 1926 areál rozšířen o další dva dvorce. Tenisový oddíl si vedl zdatně a postupně získal vedoucí postavení v Klubu velocipedistů a bruslařů. A tak v roce 1932 došlo k přejmenování klubu na Lawn tenisový a bruslařský klub (LTBK). Kvalita hráčů byla v období mezi oběma válkami na velmi vysoké úrovni.

Tenis v Rokycanech se však nehrál pouze na LTBK. V roce 1929 se utvořila skupina členů Sokola, kteří se pustili do výstavby tenisového hřiště v krásném prostředí letního sokolského cvičiště v Alejích. Postavili zde dva dvorce a dřevěné šatny. Tenis však pěstovali pouze pro svoji zábavu a zájem o pohyb na čerstvém vzduchu. Další tenisový dvorec byl ve zdejších kasárnách. Zde však hráli pouze důstojníci a jimi pozvaní hosté.

Potom přešla opět doba temna, okupace, válka a jelikož se zastavil dovoz tenisových míčů i raket a vyskytly se mnohé další potíže, tak se postupně přestalo hrát. Zařízení hřišť pustlo a tenisové dvorce zarůstaly travou.

V roce 1948 po sjednocení československé tělovýchovy se sešla skupina milovníků tenisového sportu a se souhlasem vedení Sokola rozhodli, že spojí své síly, založí tenisový oddíl a obnoví tenisové dvorce. Zástupci nového oddílu se vydali na obhlídku zničených bývalých tenisových hřišť a nakonec se rozhodli pro Aleje. Tento areál je sice vzdálenější od středu města, ale svojí rozlehlostí skýtá možnost dalšího rozšíření. To, že volba tohoto místa byla správná se ukázalo v pozdějších letech.

Skupina nadšenců se prakticky bez sebemenší finanční podpory pustila s vervou do velkého díla. Všechen svůj volný čas věnovali výstavbě a obnově tenisových dvorců. K troskám dvou malých kurtů, které podstatně rozšířili, přistavěli i kurt třetí. Vybudovali přívod vody a provedli mnoho dalších úprav jako oplocení a podobně. Peníze na nejnutnější náklady a dovozy si opatřovali jednak osobními dary a příspěvky a pak hlavně tím, že uspořádali v sokolovně několik zábav a výnos věnovali na výstavbu dvorců. Na jaře roku 1949 bylo otevřeno moderní tenisové hřiště a začala nová éra tenisu v Rokycanech.

Zájem o tento krásný sport opět rychle rostl a postupně se dostavily i sportovní úspěchy. Oddíl si vybojoval účast v krajském přeboru, kde po řadu let hrál s většími či menšími úspěchy. Sportovní činnost oddílu byla velmi bohatá a mimo mistrovské soutěže dospělých, dorostu i mládeže se členové zúčastňovali řady přeborů, turnajů a starali se o výchovu mládeže.

V roce 1955 se uskutečnilo další vylepšení areálu. Staré dřevěné šatny byly obezděny a omítnuty a k šatnám byly přistavěny dvě moderní koupelny s teplou vodou. Současně byla provedena generální oprava starých zařízení, nová instalace vody a elektriky, opravena podezdívka na 3. dvorci apod. Kromě dotace, která byla poměrně malá a činila 16 000,– Kčs, se zbývající prostředky na rekonstrukci získávaly opět z příspěvků členů a výnosů z tanečních zábav uspořádaných v sokolovně.

Na počest otevření nově opraveného areálu byl v roce 1955 uspořádán tenisový turnaj „O štít města Rokycan“. Zkušenosti získané z tohoto turnaje a jeho sportovní a společenský úspěch přivedly výbor oddílu k myšlence a následnému rozhodnutí založit pravidelný tenisový turnaj „O pohár města Rokycan“. Jako hlavní putovní cena byl zakoupen krásný křišťálový pohár. Turnaj získal v krátké době značnou popularitu v našem kraji. O jeho významu svědčí nejlépe ta skutečnost, že byl později zařazen tenisovou sekcí ČSTV mezi celostátní turnaje a jeho výsledky se započítávali do celostátního žebříčku. Od roku 1956 se konalo celkem 17 ročníků tohoto turnaje, který byl v některých letech uváděn i jako memoriál dvou zasloužilých členů oddílu Dr. Straky a Slavomíra Špicla, kteří v mladém věku opustili naše řady.

V 60. letech minulého století se oddíl zaměřuje na sportovní činnost a popularizaci tenisu mezi obyvatelstvem. To se daří beze zbytku. Oddíl pořádá na konci sezóny turnaje pro své členy i jejich hosty. V oblibě jsou také turnaje mladých, které se konají pod patronací podniku Kovohutě. Nezanedbává se ani údržba areálu. V roce 1967 se strhlo staré oplocení areálu a postavilo se nové. V roce 1968 bylo přikročeno k výstavbě nové tréninkové stěny z betonu namísto staré zchátralé ze dřeva.

Zájem o tenis neustále roste nejen mezi mládeží, ale i mezi dospělými. Proto se v roce 1972 začíná stavět nový objekt s klubovnou, noclehárnou, sociálním zařízením a šatnou. Hrubá stavba stála na konci roku 1972 a dokončená byla předána do užívání v prosinci 1973. V souvislosti s touto stavbou byla zbudována nová vodovodní přípojka, kanalizační přípojka a biologický septik. Pro zlepšení přístupu byla postavena kamenná terasa. Dále se na jaře roku 1973 začíná s výstavbou dvou nových tenisových kurtů, které byly dokončeny v roce 1974. Jedná se o dnešní kurty číslo 5 a 6.

Vzhledem k většímu počtu kurtů bylo třeba řešit otázku jejich kropení. Proto se v roce 1977 vybudoval přívod vody z řeky. Rok 1978 nastartoval velký proces rozšiřování areálu. V tomto roce byla postavena druhá cvičná stěna a aby toho nebylo málo, podařilo se ještě zrealizovat výstavbu přístavku na antuku a nářadí. Za to patří dík spoustě členů, kteří se na výstavbě podíleli.

Po dvou letech odpočinku se v roce 1980 pustil oddíl do další akce. Pro spokojenost příznivců hry bylo započato s výstavbou dalších dvou kurtů. Jedná se o dnešní kurty číslo 8 a 9. Ty byly v následném roce plně k dispozici příznivcům tenisu. No a dnešní podobu v počtu kurtů dal rok 1984, kdy se zbudovaly poslední dva kurty. Dnešní kurt číslo 4 a 7. Od té doby se během následujících let prováděly jen kosmetické úpravy areálu, dle potřeby oddílu.

Po revoluci došlo k podstatné změně v chodu oddílu. O své majetky, na kterých se nachází oddíl, se přihlásila TJ Sokol Rokycany. Celý areál jim byl navrácen. Takže z oddílu Kovohutě Rokycany se v roce 1995 stal TO Sokol Rokycany. Na činnost oddílu však tato změna neměla žádný vliv.

Vzhledem k problémům s nízkým stavem vody v řece, se v roce 1996 vybudovala studna, která zajišťuje dostatek vody na provoz areálu.

Pro zvyšující se členskou základnu vyvstal problém s kapacitou šaten a sociálním zázemím. Proto se v roce 2001 rozběhla velká akce na přestavbu hlavní budovy. V tomto roce se začalo s bouráním. Ani to však chod oddílu nezastavilo.Místo šaten sloužil vojenský stan a místo umývárny řeka. Na přestavbě se podíleli téměř všichni členové. Již v příštím roce – 2002 byla stavba dokončena a přes drobné problémy uvedena do provozu. V témže roce v polovině srpna nás postihly povodně, které způsobily značné škody na areálu.

Po skončení sezóny 2003 začala rekonstrukce kurtů č.1 a 2. Byla použita technologie SIBERA. Kurty již v následujícím roce byly v provozu.

V květnu 2006 nás opět zasáhly ničivé povodně. Bez jakékoli pomoci od státu a města jsme obrovským úsilím dokázali v krátké době obnovit provoz kurtů a dohrát tak rozehrané mistrovské soutěže.

V následujících letech probíhaly jen nutné opravy areálu pro jeho bezpečný provoz.

V rámci dalšího rozvoje zázemí bylo v roce 2013 upraveno místo venkovního posezení. Nejvýznamnějším prvkem těchto úprav byla stavba nové pergoly. Ta místo zútulnila a zpříjemnila tak posezení u zaslouženého občerstvení jak našim členům, tak hráčům jiných klubů a jejich doprovodu.

V současnosti má oddíl 9 kurtů a více než 150 členů.

Kde nás najdete

Tenisové kurty v Alejích

604 559 199

Areál tenisových kurtů je otevřen podle počasí zhruba od poloviny dubna. Konec sezony je 15. října. Více v kontaktech.


Poloha na mapy.cz

Počasí na tenis?

Webové stránky vznikly za podpory společností:

MUDr. Patrik Richtr

Creative Studio