Vánoční slovo předsedy klubu

Vážení sportovní přátelé!

Chtěl bych Vám jménem výboru našeho tenisového klubu popřát hezké a příjemné prožití vánočních svátků a našim mladým tenisovým nadějím přeji, aby našly pod stromečkem dárky o kterých snily.

Rok 2018 byl zlomovým v mnoha směrech. Tenisový areál přešel do vlastnictví města a náš klub začal fungovat jako samostatný tenisový spolek.

Věřím proto, že ve spolupráci s novým vedením našeho města se nám společně podaří vytvořit ještě příznivější podmínky pro celoroční fungování našeho klubu.

Závěrem chci popřát nejen tenistům, ale všem aktivním sportovcům našeho okresního města pevné zdraví a mnoho sportovních úspěchů v roce 2019.

V Rokycanech dne 18.12. 2018

Za výbor TK Rokycany

Pauch Josef – předseda klubu

Kde nás najdete

Tenisové kurty v Alejích

604 559 199

Areál tenisových kurtů je otevřen podle počasí zhruba od poloviny dubna. Konec sezony je 15. října. Více v kontaktech.


Poloha na mapy.cz

Počasí na tenis?

Webové stránky vznikly za podpory společností:

MUDr. Patrik Richtr

Creative Studio