Archiv

Sezóna 2018

Na začátku roku proběhla Valná hromada Sokola Rokycany, kde rezignoval současný výbor a byl zvolen nový. Zároveň se pro tenis v Rokycanech udála zásadní změna. Byl založen Tenisový klub Rokycany, z.s. Historie tenisového oddílu pod hlavičkou Sokola, která se začla psát v roce 1995, tak skončila s rokem 2017.
Nově vzniklý klub se však od začátku potýkal s problémy. Tím nejmenším bylo zajištění nástupnictví tenisového klubu na Českém tenisovém svazu. Daleko složitější bylo to, že klub začal hospodařit od nuly. Přechodné období, kdy ještě nebyly vybírány členské poplatky a již bylo nutné hradit některé platby související s fungováním klubu, řešili zakládající členové z vlastních zdrojů. Daleko nejhorší byl ale fakt, že se začátkem jarních brigád ještě nebyla podepsána smlouva s městem o využívání kurtů. Respektive dohoda byla na světě a chybělo jen schválení od Rady města. Jeden ze členů zastupitelstva ne jejich jednání tuto problematiku mimo program otevřel a připravenou smlouvu se snažil zpochybnit. Ta se tím pádem nedostala na zasedání Rady města a my byli opět v nejistotě. Nakonec byla schválena na mimořádném zasedání v původním znění. Náš klub tak může užívat kurty po dobu 30-ti let.
Začátek tenisového klubu sice nebyl jednoduchý, přesto se situace rychle stabilizovala. Již v prvním roce fungování klubu jsme byli schopni postavit vedle tréninkové zdi technickou místnost, kde se nachází srdce nově zrekonstruovaného kropícího systému spolu s malou dílničkou.

Rekreanti

V letošním roce se nám opět podařilo sehnat sponzora soutěže družstev neregistrovaných hráčů. Po deseti letech tak soutěž opět nese název B.A.F. Cup. I v letošním roce opět vyhrálo družstvo ATH, když jeho hráči ve finále porazili družstvo FUBR. Další celosezónní záležitostí byl opět turnaj ve smíšených čtyřhrách. Z konkurence čtrnácti párů zvítězili Dáša Svobodová a Tomáš Kuba. Soutěž byla dramatická až do konce. O vítězi rozhodla až minitabulka mezi několika páry. Memoriál Josefa Vlny 2018
První červnovou sobotu se odehrál memoriál Josefa Vlny. Deset přihlášených vytvořilo losem pět dvojic. Vítězi turnaje se stali Josef Votava a Josefův bratr Jaroslav Vlna. Dalším v pořadí byl turnaj ve smíšených čtyřhrách. Přihlášených jedenáct párů bylo rozděleno do dvou výkonnostních skupin. Vítězi té slabší se stali manželé Dostálovi. V té silnější si nejlépe vedli Dáša Svobodová a Jarda Doležal. Turnaj ve čtyřhře neregistrovaných hráčů byli nejúspěšnější Marek Jedlička a Michal Blecha. Prestižní turnaj ve čtyřhře rodinných dvojic pro sebe získali Koškovi otec ze synem. Turnaje žen ve dvouhře ani ve čtyřhře se pro nedostatek zájmu ze strany něžného pohlaví neodehrály.

Závodní hraní

Družstvo dospělých po letech, kdy jsme se spíše obávali o to, zda si zachováme příslušnost v 1.A třídě, zaznamenalo ve své soutěži výborný výsledek, když skončilo na krásném třetím místě. Ještě většího úspěchu dosáhlo družstvo mladších žáků. Po třech letech, kdy jsme tuto kategorii neobsazovali, se našim mladším žákům podařilo svoji soutěž vyhrát. Družstvo babytenistů skončilo ve své kategorii na čtvrtém místě.

Všechny články, které jsme na našem webu zveřejnili během sezóny 2018 si můžete přečíst na tomto místě

Sezóna 2017

Rekonstrukce zavlažovacího systému 2017 Uzavřením sokolovny v říjnu loňského roku přišel rokycanský Sokol o značnou část příjmů plynoucí z pronájmu těchto prostor. Sedmi miliónový dluh městu tak nebylo z čeho splácet, bylo tudíž nutné najít nějaké řešení této nelichotivé situace. Nejschůdnější se zdálo, aby město převzalo majetek Sokola a členy spolku nechalo jednotlivá sportoviště užívat. V podstatě celý rok se vedla jednání s městem, aby vše směřovalo k tomuto řešení. Paralelně s tím se v našem oddíle řešila otázka zda zůstat Sokoly, či jejich řady opustit po vzoru florbalového oddílu.
Ani tato situace neměla vliv na chod oddílu. Počasí jarní brigády nikam neposunulo a tak nic nebránilo ani začátku sezóny. Během ní se však ukázalo, že kropící systém kurtů se blíží ke konci své životnosti. Po skončení sezóny jsme tak přistoupili ještě k této náročné rekonstrukci. Kromě výkonějšího čerpadla a nové expanzní nádoby bylo nutno vyměnit i stávající rozvody. Vše jsme stihli ještě do konce roku 2017.

Rekreanti

Soutěž družstev neregistrovaných hráčů se odehrála i v letošním roce. Bohužel ztratila svého několikaletého sponzora – společnost A.D.S. Její organizací se chopili hráči jednoho z přihlášených družstev a odehrála se pod názvem FUBR Cup. Vítězem se opět stalo družstvo ATH. Soutěž ve smíšených čtyřhrách vyhrála dvojice Gíbina Pelcová a Jindra Čermák.
Tradičně první oddílový turnaj je memoriál Josefa Vlny jehož vítězem se stala dvojice Roman Blecha a Oldřich Dienstbier. Jednodenní turnaj ve smíšených čtyřhrách pro sebe získali v konkurenci deseti dvojic (stejně jako v celosezónní soutěži) Gábina Pelcová a Jindra Čermák, kteří ve finále porazili Lenku Krajíčkovou s Vláďou Jedličkou. Ze čtrnácti přihlášených dvojic do turnaje ve čtyřhře neregistrovaných hráčů se nejvíce dařilo Radkovi Plimlovi s Tomášem Laiblem, na které ve finále nestačili Miloš Dongres a Michal Košek.
Letošní ročník turnaje rodinných dvojic měl novinku. Odehrál se ve dvou výkonnostních kategoriích. V té „zatím slabší“ se utkali čtyři dvojice a vítězi se stali Roman a Patrik Zdvořákovi. V „hlavní soutěži“ dominovali Františkové Wágnerové (otec se synem), kteří ve finále hladce porazili Dušana a Michala Janečkovi (otec se synem).

Závodní hrani

Družstvo dospělých obsadili v krajském přeboru 6. místo a tím si zajistilo účast v této lize i v příštím roce. Babytenisté skončili ve své soutěži rovněž šestí. Vynikající druhé místo z loňského roku se nám nepodařilo zopakovat. Ve více kategoriích neměl náš oddíl zastoupení.

Všechny články, které jsme na našem webu zveřejnili během sezóny 2017 si můžete přečíst na tomto místě

Sezóna 2016

Fotogalerie roku 2016

Pro některé členy našeho oddílu začala letošní sezóna mnohem dříve, než tradičními brigádami v měsíci březnu. Pracovní skupina, která řešila nelichotivou situaci v Sokole Rokycany zjistila, že situace je opravdu kritická. Z obavy o budoucnost tenisu v Rokycanech jsme začali jednat. Na volební Valné hromadě Sokola byl do vedení zvolen nový výbor a revizní komise. Celkem se do těchto institucí dostalo 5 členů našeho oddílu. Novému výboru se podařilo vyjednat s městem Rokycany půjčku na umoření dluhu minulého vedení, který se vyšplhal téměř k sedmi milionům. Výměnou za to bylo zástavní právo veškerého majetku Sokola ve prospěch města. Tím bylo zajištěno, že i v tomto roce jsme se v březnu sešli u brigád.
Bohužel na nelichotivou situaci Sokola dopadla další rána. Začátkem října se zjistilo, že budova sokolovny je napadená dřevomorkou. Minulé vedení vědělo o tom, že do budovy zatéká, přesto situaci dlouhodobě neřešilo. Následkem toho bylo uzavření sokolovny a zrušení všech akcí. Tento fakt chod tenisového oddílu zásadně nenarušil. Tíživá finanční situace ovšem na oddíl dolehnout může. S nejistotou vyhlížíme začátek nové sezóny.

Rekreanti

V letošním roce se A.D.S. Cupu zúčastnilo celkem 9 družstev. Jedním z družstev, které už v letošním roce do soutěže nenastoupilo bylo družtvo Plantážníci. Ti v minulých letech celkem pravidelně obsazovali vyšší umístění. Jejich neúčastí družstvo ATH nemělo větší konkurenci a tak s přehledem tuto soutěž vyhrálo. Celosezónní turnaj ve smíšených čtyřhrách dokončilo s plným počtem odehraných zápasů pouze 5 družstev. Celkovými vítězi se stali David a Terezka Šimonovských.

Problémy oddílového turnaje Handicap i nadále pokračují. Ani letos se nesetkal se zájmem ze strany členů oddílu a tudíž se opět neodehrál. Výbor tak vážně uvažuje o jeho zrušení. Memoriál Josefa Vlny přilákal dvanáct hráčů. Vítězi se stali Vláďa Jedlička s Lubošem Praumem. Finálovým soupeřem jim byli Michal Košek s Frantou Wágnerem st. Poslední oddílový turnaj hrající se tradičně na přelomu srpna a září přilákal deset rodinných dvojic. Potřetí za sebou se do finále dostala dvojice Františků Wágnerů (otec a syn), kteří tuto účast přetavili ve druhé vítězství v řadě. Ve finále porazili Vláďu a Marka Jedličkovi.

Turnaj mistrů – turnaj ve čtyřhrách neregistrovaných hráčů – měl v letošním roce název FUBR Cup. Vítězem z celkem 13 dvojic se stali Vláďa Jedlička a Michal Košek. Ve finále jim marně vzdorovali Jaroslav Tyc a Miloš Dongres. Turnaje smíšených čtyřher se zúčastnilo deset párů. Nejúspěšnější dvojicí byla Anička Kahovcová a Roman Blecha. Ve finále jim byli více než zdatným soupeřem Terezka a David Šimonovští. Po loňském neúspěšném ročníku se letos do turnaje ve čtyřhře žen přihlásilo šest dvojic. Po odehrání všech zápasů v tabulce vzešly vítězky Monika Bortelová a Terezka Šimonovská. I turnaj ve dvouhře žen se může řadit k těm povedeným. Sedm žen sehrálo skupinu každá s každou. Celkovou vítězkou se stala Terezka Šimonovská.

Závodní hraní

Už druhým rokem se nám nepodařilo obsadit žádnou z kategorií mezi babytenisem a dospělými. Dospělí obsadili ve své soutěži 6. místo z osmi účastníků. Minitenisté byli pátí ze sedmi. Nejúspějšnějším družstvem ve své kategorii byli babytenisté. Ti obsadili krásné druhé místo z osmi týmů ve skupině. Uvidíme, jestli se našemu klubu na tento úspěch podaří navázat.

Všechny články, které jsme na našem webu zveřejnili během sezóny 2016 si můžete přečíst na tomto místě

Sezóna 2015

Fotogalerie roku 2015

Jarní brigády 2015 Začátek roku 2015 byl z hlediska klubu optimistický. Vzhledem k finančním prostředkům, které se nám podařilo naspořit, jsme ve spolupráci se starostou sokola připravovali žádost o dotace k MŠMT. Dotace měla být využita na rekonstrukci kurtů. Čirou náhodou jeden ze členů našeho oddílu objevil, že je TJ Sokol Rokycany v exekučním řízení. To se týkalo veškerého majetku Sokola, tedy i tenisových kurtů. Zákonitě vznikla otázka, kam se podělo našich naspořených téměř 900 000,– Kč. Se značnou zvědavostí jsme se zúčastnili Valné hromady Sokola. Tam se mimo jiné přečetla zpráva o hospodaření Sokola, která žádné nesrovnalosti neuváděla. Na náš dotaz, jak je to s exekucí začal starosta Sokola neochotně přiznávat, že vše není tak, jak se právě četlo. Pro většinu to bylo velké překvapení. Vyšlo najevo, že starosta Sokola pan Vladimír Lisner není zase až tak dobrým hospodářem. Svými neuváženými rozhodnutími a liknavým přístupem k řešení problémů přispěl k tomu, že se Sokol Rokycany dostal do dluhu v řádech milionů korun. Ve spojitosti s tímto problémem byla vytvořena pracovní skupina, která začala situaci řešit. Po sportovní stránce začal oddíl fungovat jako obvykle.

Rekreanti

Tento rok jsme opět hráli dvě dlouhodobé soutěže. Do finále A.D.S. Cupu se z celkem jedenácti družstev dostali Plantážníci a ATH. Vítězem se stalo družstvo ATH, které se zúčastnilo krajského finále. Tam obsadili z osmi účastníků čtvrté místo. Dlouhodobou soutěž ve smíšených čtyřhrách opět oraganizovala paní Jarka Švejnohová. Z patnácti párů vzešli jako vítězové Jarka Švejnohová a Pepa Votava.

Trofej pro vítěze Ze tří oddílových turnajů se podařilo zorganizovat opět pouze dva. Turnaj Handicap, který se v minulosti těšil velkému zájmu členů klubu, se v posledních letech potýká s malým zájmem a tudíž byl letos opět zrušen. Vítězství v Memoriálu Josefa Vlny obhájil loňské vítězství Martin Prokůpek. Tentokrát mu los přisoudil Davida Šimonovského. Ti ve finále porazili dvojici Michal Janeček, Luboš Praum. Turnaj rodinných dvojic se tradičně hraje na konci prázdnin. Letos to bylo 29.8. Z jedenácti rodinných týmů byli nejúspěšnější Františkové Wágnerové, kteří ve finále porazili pár Vendula Krůtová, Míra Rytíř.

Trofej pro vítěze Další tři turnaje se už neřadí do kategorie oddílových. Prvním z nich byl 27.6. turnaj ve smíšených čtyřhrách Turnaj opět organizovala Jarka Švejnohová s přispěním Vládi Jedličky. Nejúspěšnější z devíti dvojic byl pár Gábina Pelcová a Honza Sutr st. Velkému zájmu našich členů se těší turnaj čryřhrách neregistrovaných, který organizují Josef Votava a Jirka Aubrecht. Letos se přihlásilo 19 párů. Vítězství obhájili Libor Smetana s Michalem Koškem. Ve finále si poradili s dvojicí Tomáš Hrubý, Radek Pliml. V polovině srpna se hrál turnaj ve dvouhře žen, který organizovali Vláďa Jedlička a Michal Janeček. Turnaje se zúčastnilo dvanáct našich hráček. Nejúspěšnější byla Anička Kahovcová, která ve finále přehrála Terezku Šimonovskou. Vláďa Jedlička se s Michalem Janečkem pokusili zorganizovat ještě turnaj ve čtyřhře žen. Prezentovaly se však pouze dvě dvojice, které si spolu zahrály v přátelském duchu.

Závodní hraní

V tomto roce jsme kromě družstva dospělých hrajících I.A třídu oblastního přeboru, postavili už jen po jednom družstvu v kategoriích minitenis a babytenis. Ačko si oproti loňsku o dvě příčky polepšilo, když z osmi družstev skončilo čtvrté. Minitenisté ze čtyř družstev obsadili 3. místo a babytenisté skončili čtvrtí ze šesti týmů.

Ostatní

Celou sezónu jsme vinou špatného hospodaření starosty Sokola byli v tíživé finanční situaci. Z těchto důvodů byly značně omezeny investice. Přesto se nám podařilo obložit krbovnu palubkami. Také jsme pokračovali v teréních úpravách podél řeky.

Všechny články, které jsme na našem webu zveřejnili během sezóny 2015 si můžete přečíst na tomto místě

Sezóna 2014

Fotogalerie roku 2014

Jarní brigády 2014 Ještě před oficiálním začátkem sezóny se dne 2.dubna konala valná hromada oddílu. Na valné hromadě se kromě jiného četla zpráva o hospodaření v loňském roce a jako hlavní bod se odsouhlasilo zvýšení oddílových příspěvků. Po zimě nám počasí přálo a tak jarní brigády mohly začít. Vše se stihlo tak, že jsme 15.dubna měli všech devět kurtů připravených na hru. Během celé sezóny jsme se mohli účastnit jednotlivých turnajů i celosezónních soutěží.

Rekreanti

Jednou z dlouhodobých soutěží je tradiční soutěž družstev neregistrovaných hráčů. V letošním roce opět pod názvem A.D.S. Cup Přihlášeno bylo 11 týmů a vítězem se stalo družstvo Plantážníci. Další celosezónní akcí byla soutěž ve smíšených čtyřhrách, kterou organizovala paní Jarka Švejnohová. Přihlášeno bylo dvanáct párů, hrálo se během celé sezóny systémem každý s každým. Vinou zranění bohužel nebylo možné odehrát všechna utkání. Ale i tak z neúplné tabulky vzešel vítěz soutěže. Stala se jím dvojice Jarka Švejnohová a Roman Blecha.

Memoriál Josefa Vlny 2014 Z oddílových turnajů určených pro rekreační hráče se jako první hraje Memoriál Josefa Vlny. Ten se letos hrál 31.května. Vítězem se stala dvojice Martin Prokůpek – Karel Koželužek, která po velkém boji ve finále porazila ve třech setech dvojici Jirka Škop – Pepa Diviš. Vítězem soutěže útěchy se stala dvojice David Šimonovský – Michal Janeček. Po turnaji následovalo tradiční posezení a vzpomínka na našeho bývalého člena.
Dalším oddílovým turnajem je turnaj rodinných dvojic. Tento turnaj byl z důvodu nepříznivého počasí oproti původnímu plánu o týden odložen na 7.září. I tak se nestačil odehrát celý. Finále bylo rozehráno, ale dohrávalo se až po třech týdnech. Opožděným vítězem se stala dvojice Bořek a Štěpán Hanzlíkovi, kteří ve finále porazili dvojici Františků Wágnerů – otce se synem.
Poslední oddílový turnaj, který je na termínové listině, je turnaj handicap. Tento turnaj byl v letošním roce bohužel zrušen pro nezájem členů. Doufáme, že v další letech to bude s účastí lepší.

Smíšené čtyřhry 2014 Prvním turnajem sezóny, který nebyl organizován jako oddílový, byl turnaj ve smíšených čtyřhrách. Tento turnaj, který se hrál 21. června 2014, pro sebe získala dvojice Ivana Sixtová a Roman Blecha.
Turnaj ve čryřhrách neregistrovaných, který se hrál 19.července, organizoval Jirka Aubrecht a Pepa Votava. Oba spolu zároveň tvořili i dvojici. Vzhledem ke svým zkušenostem na okruhu ATT, patřili k velkých favoritům. Jirka Aubrech se během turnaje zranil a tak o vítězství v turnaji dvojice nemohla usilovat. Vítězem se tak stali Libor Smetana s Michalem Koškem, kteří ve finále porazili Vláďu Jedličku s Romanem Blechou. Útěchu vyhráli Karel Koželužek s Michalem Janečkem.
Poslední měsíc sezóny byl však tenisově méně příznivý. Časté deště způsobily, že kurty byly podmáčené a trvalo dlouho, než byly schopné hry. Tento stav se podepsal na pořádání turnajů ve dvouhře a čtyřhře žen. Oba tyto turnaje pořádala opět Jarka Švejnohová a oba tyto turnaje byly bohužel z důvodu nepřízně počasí zrušeny.
Tradiční turnaj v nohejbale trojic, který se hraje na úplný závěr sezóny se také neuskutečnil. Důvodem tentokrát nebylo počasí ani nezájem členů oddílu. Turnaj nebyl ani vyhlášen, neboť se nenašel nikdo, kdo by ho zorganizoval.

Závodní hraní

V této sezóně jsme postavili družstva ve všech kategoriích, kromě kategorie dorostu. Naši hráči si ve svých kategoriích vedli rozdílně. Některá družstva se držela v popředí soutěže, jiná družstva hrála hlavně o to, aby neskončila poslední. U našeho áčka bylo již před sezónou jasné, že to nebude na postup. Výsledky prvních zápasů pak naznačovaly, že se oprávněně můžeme obávat o setrvání v soutěži. Nakonec jsme však v hodnocení mohli s úlevou konstatovat, že oblastní přebor budeme hrát i v příštím ročníku.
Nejvíce radosti nám udělali naši babytenisté. Nejen v týmové soutěži, ale i v individuálních turnajích, získávali kromě zkušeností i nemalé úspěchy. Bohužel naši talentovaní hráči jsou ještě před první registrací přetahováni do jiných klubů – především do Plzně. Toto byl v letošním roce případ Terezky Šimonovské.

Ostatní

Výměna střechy na hlavní budově 2014 V poslední době se nám s úspěchem daří investovat do rozvoje areálu. V loňském roce jsme postavili na místě venkovního posezení pergolu. Letos jsme přistoupili k rekonstrukci střech. Byly vyměněny střechy jak na hlavní budově tak i na objektu vápenky.

Všechny články, které jsme na našem webu zveřejnili během sezóny 2014 si můžete přečíst na tomto místě

Kde nás najdete

Tenisové kurty v Alejích

604 559 199

Areál tenisových kurtů je otevřen podle počasí zhruba od poloviny dubna. Konec sezony je 15. října. Více v kontaktech.


Poloha na mapy.cz

Počasí na tenis?

Webové stránky vznikly za podpory společností:

MUDr. Patrik Richtr

Creative Studio